• PODSTAWOWE ZASADY KSZTAŁCENIA I PRACY W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM W ROKU AKAD. 2020/2021 – W WARUNKACH EPIDEMII, WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-COV-2
    COVID 19 UŁ Procedury
  • UŁ BARDZIEJ STACJONARNIE - ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ
    Zarządzenie
  • SESJE COACHINGOWE DLA STUDENTÓW
    Zapraszamy studentów i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do skorzystania z nowej oferty Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, profesjonalnych sesji coachingowych. Bezpłatne zapisy na sesje trwają od 08.10.2019 do 18.12.2020.
    O sesjach Zgłoszenie